Södermöre:90


(Rubrik:) Södermöre    Torsåhs sochn.


Numero A. Slätefly, crone hemman   1                    Tunlandh
2.        Åkren, ensäde, mull jordh, wtsäde                  3 1/6 
B.       Höö aff giärdet, hårdh och sank wall, full
           mädh ek, lindh och steen                   laß         16
           Timber och wedebrands skogh, bok skogh.
           Gåt bete. 

(Karttext:)

Släthefly
Hårdh wal
Kiärr wall.
Hård wall
Här möta Wäster Slätefly egor ved.
Alne mått.