Södermöre:91


(Rubrik:) Södermöre    Torsåhs sochn.


Numero A. Trullefälle, crone hemman   1/2                   Tunlandh
2.        Åkren, ensäde, sandhöör jordh, wtsede              3 13/20 
3.        Höö aff enge giärde fult mädh steen och skog      14 laß
B.       Gåth bete, timber skogh och boke skog.
           Näffuer skogh. 

(Karttext:)

Hårdhwall mäd steen och skogh ibland
Trullefiället.
Alne mått.