Södermöre:92


(Rubrik:) Södermöre


Numero A. Törnemålen, crone hemman   1/2                Tunlandh
2.        Åkren, ensäde, sandh och mull jordh, wtsäde       2 4/5 
B.       Höö aff enge giärde, kiärr wall                laß         10  
           Gåth bete, timber skogh, baste skogh.
           Bokeskogh. 

(Karttext:)

Törnemåhle.
Kiärrwall
Kiärwall
Skogh och moras.
Alne mått