Södermöre:95


(Rubrik:) Torsåhs sochn.


Numero A. Mwltorp, crone hemman   1                           Tunlandh
2.        Åker giärdet, sandh mylla jordh, wtsade1                  5 1/4 
3.        Hage kiärret, kiärr wall                              3 laß
4.        Grundh lykian, hårdh och sank wall            3 laß  }   18 
5.        Höö aff åker giärdet, hårdh och kiärr wal   12 laß
           Gåth bete, godh skog, näffuer skogh.            


(Karttext:)

Sank wall
Fniugh wal
Muultorp.
Kiär wall.
Hårdh wall.
Alne mått

1 D.v.s. utsäde