Södermöre:96-97


(Rubrik:) Södermöre        Torsåhs sochn.


Numero A. Farslykia, crone hemman   1                               Tunlandh
2.        Nårre giärdet, sandh mylla jordh, wtsäde      4 
3.        Söder giärdet, sandh och mull jordh, wtsäde 4 4/35   }   9 1/4
4.        Täpperna räknade alla tilhopa, sandörjord    1 19/140 
B.        Frene maden, kiärr wal                               3 laß
C.        Enge giärdet, kiär wall                                 4 laß    
D.        Flyt kiärr wall                                              6 laß    }   35
E.        Wth engen, ilak kiärr wall                             4 laß
F.        Höö aff Nårr giärdet, hårdh wall                   6 laß        
G.        Höö aff Söder giärdet, hårdh och sank wall  12 laß
H.        Humble gårdh        258 stäng<e>r
            Gått bete, skogh till hägna och bränna    

(Karttext:)

Kiär wall.
Godh gräs wall
Hårdh wall.
Båcke kulla egor, Söder åker sochn
Kiär vall.
Farslychiann
Hårdh wall.
Kiär wall
Jlak kiär wall
Här möta Båckkeboo egor.
Alne mått