Södermöre:99


(Rubrik:) Södermöre        Torsåhs sochn.


Numero A. Sör Sloalykia, crone hemman   1                         Tunlandh
2.        Wäster giärde, sandh mylla jordh, utsade1     3 23/70
                                                                                           }  6 13/35
3.        Öster giärde, sandh mylla jordh, utsede         3 3/70  
B.        Höö aff Wäster giärde, jlak måß wall            3 laß
                                                                                           }  17
C.        Höö aff Öster giärde, måß wall                     14 laß
           Skogh till kolhus, medelmåtigtt bete.    

(Karttext:)

Här tager Mellan Sloalykia egor wedh.
Kiär wall.
Söder Sloalyckian.
Alne mått

1 D.v.s. utsäde