S2:pärm3(Pärm insida:)
Insinuerat uthi kongliga landtmäterij
contoiret den 8 maij anno 1690.
          C. Gripenhielm.