S2:reg226.  Kiöpbergia,                                      2.   Medlösa sochen, Askers härad.
27.  Lill Emma,                                        1/2.  Swinewadh sochen, Skyllersta.
28.  Bönneruudh,                                     2.  Lännes sochen, Askers.
         Welborne herr Mathias Soop.
29.  Råfalla dät wästra,                            1/4.  Fällingzbroo sochen.
30.  Sällinge,                                            1.  Dito sochenn.
31.  Huusbacken,                                     1/4.  Dito sochenn.
32.  Hindrichztorp,                                   1/4.  Dito sochenn.
33.  Fillmansboda,                                    1/4.  Dito sochenn.
34.  Furskogen,                                        1/4.  Dito sochenn.
35.  Fårssbybodar,                                   1/4.  Dito sochen.
36.  Norrehullt,                                         1/4.  Dito sochenn.
37.  Rånssboda,                                        1/4.  Dito sochenn.
38.  Oppebyboda,                                    1/4.  Dito sochen.
39.  Söderhullt,                                         1/4.  Linda sochen.
40.  Kijhlenn,                                            1/4.  Fällingzbroo sochen.
41.  Råckströmmen,                                  1/4.  Dito sochen.
          Probsten i Fällingzbro magister Johan
          Christiernus, medh des mågh corneten
          H. Lillieström.
42.  Kårrwijkenn,                                              Fallingzbroo1 sochen.
43.  Årrekijhlenn,                                              Dito sochenn.
         Welborne herr Anders Apelbohm.
44. { Blixterboda,                                      1/4. }
      { Sarbecken,                                        1/4. } Fällingzbroo sochen.
45.  Bråntorph,                                                   Wijby sochenn.


               Gab. Toringh.


(Höger sida:)
         Register
Öfwer boken Q2 af Närike och Fällingzbro, giord den 11 martij 1701.

Harader2.               Socknar.                Byar.                      Folio.
Askers.                   Askers.                 Fiskinge.                    1.
                                                           Buncksätter,             21.
                                                           Hälla,                       31.
                              Medellösa.            Stånger,                   46.
                                                           Reestad,                  34.
                                                           Lofwöen,              } 51.
                                                           Rössiön,               }
                                                           Kiöpbergia,             55.
                               Lännes.                Bönnerudh,              59.
Skyllersta.               Ekieby.                Leed,                         2.
                                                          Kiäfwesta lycka,         4.
                                                          Fagerbiörckia,             5.
                                                          Nynas säterij,              6.
                                                          Hesslegiöhlet,              8.
                                                          Tynningstorp,              9.
                                                          Biörcka,                    14.
                                                          Oxlewärsta,               17.
                                                          Åby,                          23.
                                                          Ekeby by,                  27.
                               Gellerstad.           Härninge,                   11.
                                                          Eskogen,                    13.
                                                          Gryth,                        19.
                               Swinewad.          Gambyberg,               28.
                                                          Lillemma,                   56.
                               Skyllersta.           Torp,                         32.
                                                          Mörckosboda,           30.
                                                          Sandåsen, en utjord,   29.
                                                          Gillbergia,                   38.
Glandzhammars.      Glandzhammar.   Gieddeby,                   43.
Fällingzbro.             Fällingzbro.         Råfalla, det westra,       61.
                                                         Sällinge,                       63.
                                                         Huusbacken,                64.
                                                         Hindrichstorp,              65.
                                                         Fillmansboda,               66.
                                                         Furskogen,                   67.
                                                         Farsbyboda,                 69.
________________
1Fel för Fällingzbroo.
2Fel för härader.