S2:reg3Härader.                   Sochnar.              Byar.                       Folio.

Fällingzbro.               Fällingzbro.          Norrehult,                  71.
                                                            Ränsboda,                 72.
                                                            Oppebyboda,            73.
                                                            Kyhlen,                      75.
                                                            Råckströmmen,          76.
                                                            Kårrwijken,                77.
                                                            Orrekijhlen,                78.
                                                            Blixterboda,                83.
                                                            Saarbecken,               83.
Wijby.                      Wtby.                  Bråntorp,                    87.
                                Lindesbergzlag.    Söderhult,                   74.