S2:4(Rubrik:)
Kiäffwestalycka i Skyl-                                                     Tunland.    Höö
lersta häradh, Ekeby sochen, 1/8 hemman,                                           lass.
afgiärdat på Rastorpa egor.

                  Notarum explicatio.
Littera A. Hemmanetz byggningztompt.
B. Eena åhrs uthsede,                                                          2 1/2.
   Lindwall,                                                                                          2.
C. Andra åhrs uthsede,                                                        3 1/8.
   Lindwall,                                                                                              1/2.
D. Engen består mehrendeehls af hårdh
   wall och hassle skogh, deehls sidländigh
   6 tunland,  á 2 lass                                                                           12.
E. Een enngh af små starr wall, 3 1/8
   tunlandh á 2 lass,                                                                                6 1/4.
                                                                                  __________________
                                                                                           5 5/8.        20 3/4.
   Humblegårdh 50 stenger.
   Muhlebete och gårdh fånngh uppå
   Rastorpa egor.


(Karttext:)
Rastorpa egor på denne sijdann.
Biörke skough.
Små starr.
Lindh.
Hassle backar.
Öre jordh.
Måse och hårdh wall.
Skall backa.
Steen backe.
Kalff haage.
Lindh.
Små starr.
Lindh.
Gran backar.
Öre jordh.
Lindh.
Tyninge egor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.