S2:5(Rubrik:)
Fagerbiörka, 1/8 hemman                                                            Tunland.  Höö
uthi Skyllersta häradh och Eekeby sochen.                                                  lass.
Crone, afgiärda by uppå Biörka egor.

              Notarum explicatio.
A. Hemmanetz huustompt.
B. Uthsede eena åhret,                                                                   2 1/4.
   Lindewall, 1 1/8 tunland,                                                                          2.
C. Andra åhrs uthsede,                                                                  2 1/2.
   Lindewall, 2 1/8 tunland,                                                                          4.
D. Engen af sank dy och grooff starr,
   12 7/8 tunland á 3 lass,                                                                          38 5/8.

   Humblegårdh 400 stenger. Muhle-
   beete och gårda fångh, uppå
   Biörka egor.                                                                 _________________
                                                                                                   4 3/4.  44 5/8.


(Karttext:)
Lind.
Linda.
Swart mulla jordh.
Biörka egor på  denne sijdan.
Dy måse och groff starr wall.
Swart mulla jordh.
Kiäringe råå egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.