S2:8(Rubrik:)
Häszlegiölet, 1/8 hemman                                                  Tunland.     Höö
uthi Skyllersta häradh och Eekeby                                                        lass.
sochen, afgiärdat uppå Eekeby
egor.

                Notarum explicatio.

A. Des bygningstompt.
B. Ena åhrs uthsede,                                                            2 1/2.
   Lindewalld,                                                                                       1/2.
C. Andra åhrs uthsäde,                                                        2 1/4.
   Lindewall,                                                                                       2 1/2.
D. Engen, dugligh wall, 2 tunland,                                                       4.
E. Een engh af 2 tunland á 2 lass,                                                       4.
  
   Humblegårdh till 50 stänger.
   Godt muhlebeete och gårde-
   fångh. Husen och giärdz
   gårdarne widh macht.
                                                                                   __________________
                                                                                           4 3/4.     11.


(Karttext:)
Graan backa.
Linda.
Små starr.
Gran backe.
Öhr jordh.
Lind.
Små starr.
Lind.
Graan backe.
Öhr jordh.
Lind.
Ekeby egor
Öhr jordh.
Steen backe.
Lind.
Ekeby egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.