S2:9(Rubrik:)
Tyningztorp 1/8 skatte,
uthi Skyllersta häradh
och Ekeby sochen.


                                                                              Tunland.   Höö
Littera A. Bygnings tompten.                                                   lass.
B. Wästra giärdes uthsede,                                       3 1/4.
   Lindewall, 3 tunland,                                                              6.
C. Östra giärdet,                                                      3 1/4.
   Lindewall, 1 3/4 tunland,                                                         4.
D. Engen af fnugg och små
   starr, 8 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                              13.
E. En engh af måse
   och småå starr wall,
   4 1/8 tunland á 2 lass,                                                              8 1/4.

   Humblegård 500 stenger.
   Godt muhlebeete. Gårdh-
   fångh och wedebrandh
   medh Rastorp och om-
   liggande hemman.
                                                                         ___________________
                                                                                  6 1/2.    31 1/4.


(Karttext:)
På denne sijdan Lyckas egor.
Linda.
Rastorp egor.
Linda.
Steen backa.
Linda.
Biörk och ahl skog.
Swart mull.
Swart mull.
Måse och små starr.
Tynninge egor på denne sijdan.
Lindh.
Granbacke.
Gran backa.
Måse och små starr wall.
Gran backa.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.