S2:13(Rubrik:)
Eskough i Skyllersta härad
och Giällerstadh sochen, skattehemman 1/8.               Tunland.   Höö
afgiärda by på Norrebro egor.                                                    lass.


            Notarum explicatio.

A. Huustomptenn.
B. Ett giärde, uthsäde            2 1/8.
C. Ett giärde, samma åhr,      3 7/8.
                                        ___________                       6.
   Lindewall, 1/2 tunland,                                                             1.
D. Andra åhrs uthsäde,                                                  7.
   Lindewall, 1/4 tunland,                                                                 1/2.
E. Engen uprödh wall, 7 tunland á 2                                          14.
F. Een engh af små starrwall,
   9 1/4 tunlandh á 2 lass,                                                            18 1/2.
                                                                           __________________
                                                                                      13.      34.
   Humblegårdh 50 stenger.
   Godt muhlebeete, wedebrandh
   och fångeskough oppå Norrebro
   egor, huar af hemmanet op-
   kommit ähr.


(Karttext:)
Norre Broo egor.
Lindh.
Norra Broo egor.
Skall backa.
Små starr.
Biörke backe.
Gran backe.
Lindh.
Biörkebacka.
Biörke leera.
Leer jordh.
Odugligh backe.
Norra Broo egor.
Gran backa.
Små starr wall.
Kallff haga.
Små starr.
Norra Broo egor.