S2:17(Rubrik:)
Oxlewärsta uthi Skyllersta häradh
och Eekeby sochen, 1/4 hemman afgärda
hemman uppå Åhlsta egor.


               Notarum explicatio.
                                                                                         Tunland.  Höö
Littera A. Dess bygnings tompt.
B. Ena åhrs uthsede i nårra giärde,          5 1/2.
   Lindewall, 1/4 tunland,                                                                      1/2.
C. Uthi en lycka,                                    2 1/8.
                                                         ________                  7 5/8.
   Lindewall, 1/2 tunland,                                                                     1.
D. Södra giärdet,                                    6 3/4.
   Lindewall, 3/4 tunland,                                                                    1 1/2.
E. Een lijten åkerlycka,                           1.
                                                        ________                   7 3/4.
F. Engen af hårdwall, 4 tunland á 1 1/2 lass,                                       6.
G. Een engh duglig wall, 2 1/4 tunnland á 2 lass,                                 4 1/2.

   Godt muhlebete, gårdefångh och
   wedebrandh, medh Åhlsta by.
                                                                                   _________________
                                                                                          15 3/8.   13 1/2.


(Karttext:)
Åhllsta egor.
Nybble egor.
Leer jordh.
Lindh.
Linda.
Leer jordh.
Hårdh wall.
Små starr.
Lind.
Beetes haga.
Swart mulla.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.