S2:21(Rubrik:)
Bungtsätter i Askers                                     Tunland.  Höö
Häradh och sochen, 1/2 hemman                                  lass.
afgiärda by, oppå Tahlby och
Skateby egor.

           Notarum explicatio.

A. Huustompten.
B. Södra giärdet, medh een liten
   åkertäppa i engen,                                       5 1/8.
   Ibidem lindwall, 3 1/2 tunland,                                  7.
C. Andra åhretz uthsede uthi
   Nårra gierdet,                                              7.
D. Een engh af hårdh wall,
   3 7/8 tunland á 2 lass,                                               7 3/4.
E. Een engh, duglig wall, 13 tun-
   landh á 1 1/2 lass,                                                    19 1/2.

   Humble stänger 50 st.
   Muhlbete och skogh till
   gårdefångh och wedbrandh
   till nödtorfften.                                      ________________
                                                                   12 1/8.     34 1/4.


(Karttext:)
Skateby egor på denne sijdan.
Hårdhwalls engh.
Oduglig.
Linder.
Mull och stenig jord.
Mull och stenig jordh.
Lindh.
Tahlby egor.
Hård walls engh.
Biörnhultz egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.