S2:29(Rubrik:)
Såndåsa, een                                            Tunland.  Höö
croneuthjordh i Skyllersta                                         lass.
sochen, uppå Ellwanbo
egor belägen och optagen.

Littera A. Huustompten.
B. Uthsede ena åhret,                                 2 1/4.
   Ibidem lindewall 3 1/4
   tunlandh,                                                             6 1/2.
C. Andra åhrs vthsede                                2 1/4.                    
D. Engen ähr af små
   starr och måsewall,
   7 7/8 tunland á 2 lass,                                         16.

Liten trägordh1,
humbelstenger 50 st,
muhlebeete och
fångskough.


(Karttext:)
Esslerrboo egor.
Kallfwe hage.
Skallebacka.
Ellwan< > egor.
Öhrigh jordh.
Små starr wall.
Ahl skough.
Steen backe.
Lindh.
Öhr jordh.
Mörkesbooda egor.
Steen backe.
Måse wall.
Gambo egor.
Biörk och ahl skogh.
Fall.


(Under skalan:)
Schala ulanrum.
_______________
1Fel för trägårdh?