S2:30(Rubrik:)
Mörkesboda 1/4 crone,                        Tunland.  Höö
uthi Skyllersta sochen och
häradh, afgiärda hemman
uppå Osebo egor.

         Notarum explicatio.

A. Huustompten.
B. Uthsäde ena åhret, medh
   2:ne täpper i engen, af sand
   och öhrigh jordh,                                4 1/2.
   Lindewall, 3 1/4 tunland,                                   6 1/2.
C. Andra ahres1 uthsede, medh 2:ne
   täppor i engen,                                   4 1/4.
   Ibidem lindewall, 2 1/2 tunland,                         5.
D. Een lijten engh af små starr
   wall, 4 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                           7.
E. Engen af fnugg och måse-
   wall, 29 tunland á 1 lass,                                 29.

Humblestänger 50 stengar.
Timber skough och godt muhle-
beete medh båhlbyen.


(Karttext:)
Hällboda egor.
Odugeligh.
Essleboo engh.
Lindha.
Odugligh.
Stenigh och öhrig jordh.
Fnugg och måsewall.
Lindha.
Öhr jordh.
Småå starr wall.
Små starr wall.
Gambo egor.
Käring stuga.
Måse.
Oseboo egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_______________
1Fel för åhres.