S2:31(Rubrik:)
Hälla uthi Askers häradh                              Tunland.  Höö
och sochen, 1/4 hemman.                                             lass.

      Notarum explicatio.

A. Hemmanetz bygningstompt.
B. Uthsedet i östra giärdet,                            4 1/8.
   Lindewall, 6 1/2 tunland,                                          13.
C. Andra åhretz uthsede,                               3 3/4.
   Lindewall, 2 1/2 tunland,                                           5.
D. Engen af hårdhwall och måsigh,
   8 7/8 tunland á 1 1/2 lass,                                         12.
E. Een engehage,                                                         1 1/2.
                                                             ________________
                                                                     7 7/8.    31 1/2.
Humblestenger 50 st. Muhlbete
och fångskough på almänningen.


(Karttext:)
Ingria torp.
Måse wall.
Odugelig mark.
Linda.
Måsse wall.
Öhrigh jordh.
Lindha.
Läckeboo eger.
Fåstorp egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.