S2:38-9(Rubrik:)
Gilbergia i Skyllerstad
häradh och dito sochen, hemman 1.

         Notarum explicat.                              Tunland.  Höö
                                                                                     lass.
A. Des bygnings tompt.
B. Ena åhrs uthsede,                                        19 3/4.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland,                                    2 1/2.
C. Andra åhrs uthsede,                                    24.
D. Engen består af kärr-
   mark, starr och fräken
   båtten, 53 tunland á 3 lass,                                        159.

Humblegårdh 600 stenger.
Intet uthrymme till
muhlbeete eller gårde-
fångh.                                                        ________________
                                                                      43 3/4.    161 1/2.


(Karttext:)
Hammar egor.
Wyde1 kiär.
Sank wall.
Åhrla egor på denna sijdan.
Lindh.
Linda.
Humblegård.
Leer jordh.
Leer jordh.
Kånsta egor på denne sijdann.
Åhrla åker gierde.
Skruke ega.
Flååt jordh.
Sågjordh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


__________
1Fel för wijde?