S2:50-1(Rubrik:)
Löföen och Rösziön i Askers häradh och Mäd-                                Tunland.  Höö
lössa sochen.                                                                                                   lass.

           Löföen 1/2 skattehemman
           afgiärdaby på Biskopswrakz egor.
A. Dess byggningstompt.
B. Eena åhrs uthsede,                                                                        4 7/8.
   Ibidem lindewall,                                                                                            1/2.
C. Andra åhrs uthsäde,                                                                      4.
   Ibidem lindewall,                                                                                           2.
D. Engen af starr och måsewall, 15 tunland á 2 lass,                                        30.
E. Een enngh widh siöen, af dy och starrwall, 3 tunland á 2 1/2 lass,                   8.         Oppå Kallföen eengh,                                                                                  3.
   Ingen humblegårdh, godt fische i Hiellmarn,                              ______________
   och knapt muhlebeete.                                                                    8 7/8.     43 1/2.

            Rösziön 1/4 hemman afgiärdaby
            på Bondewaakz1 egor.
F. Huustompten.
G. Eena åhrs uthsäde,                                                                        3.
   Ibidem lindewall,                                                                                             1/2.
H. Andra åhrs uthsäde,                                                                      2.
   Ibidem lindewall,                                                                                          2.
J. Engen består af starrwall, 6 tunland á 2 1/2 lass,                                          18.
K. Siöengen består af sank dy och starrwall, 6 tunland á 2 1/2 lass,                 18.
   Uppå Kallföen engh,                                                                                     3.
   Humblestenger 50 stycken. Fische i Hiällmaren, knapt
   muhlebeete, ingen fångskough.                                                    _____________
                                                                                                         5.       41 1/2.


(Karttext:)
Bånde wrakz egor.
Kallfhollmen.
Linda.
Starr och sanck wall.
Leerblandat sand jord.
Åhssby egor på denne sijdan.
Hielmar lacus.
Skall backe.
Sandh och stenigh jordh.
Linde wall.
Steen backe.
Stoor måse.
Starr wall.
Kråknäs udden.
Lindh.
Lindh.
Örigh jordh.
Trägårdh.
Lindh.
Roodijke.
Öhrigh sandh och steen jordh.
Kråknääs wijkenn.
Grooff starr wall.
Starr och måse wall.
Biskopz wraks egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


____________________
1Fel för Bondewrakz.