S2:56(Rubrik:)
Lille Emma, 1/2 hemman uthi Skyl-                                 Tunland.  Höö
lersta häradh och Swinewadh sochen.                                           lass.

             Notarum explicatio.

A. Huus tomptenn.
B. Nårra giärdet, skarp sandh jordh,                                2 1/2.
G. Samma åhr en lycka,                                                     3/8.
C. Andra åhret, af sandh jordh,                                        2 7/8.
D. Wästra enngen, små starr wall,
   7 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                                         11.
E. Österenngen af små starr wall,
   12 tunnelandh á 2 lass,                                                             24.
F.  Een liten enngh, 1 tunlandh,                                                      2.
                                                                             _______________
                                                                                       5 3/4.   37.


(Karttext:)
Skough och uth mark.
Biörk och granskough.
Beetes hage.
Oduglig lindh.
Små starr wall.
Sandh jordh.
Emma krogz egor.
Örigh jordh.
Lindh.
Lindh.
Måse.
Små starr wall.
Fnugg wall.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.