S2:58-9(Rubrik:)
Bönnerudh 2:ne hemman, uthi Askers                                                    Tunland.  Höö
häradh och Lännes sochen, begges lijka stoora till                                                 lass.
hemmantahlet.

                        Notarum explicatio.

A. Huustompten.
B. Uthsäde i wästra giärdet, af godh leerjordh, 13 tunland halfdelen,       6 1/2.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 2 lass, komma på hallfdehlen,                           1.
C. Östra giärdet, 9 1/2 tunland kommer på detta hemman hallfdehlen,      4 3/4.
   Ibidem lindwall, 1 1/2 tunland 3 lass,                                                                  1 1/2.
D. Södre engen af små starr wall, icke synnerlig bördigh,
   20 tunland á 1 1/2 lass, kommer på ett hemman,                                               15.
E. Een annan engh af små starr wall, 10 tunland á 1 1/2 lass,                                  7 1/2.
F. Een lijten enngh af små starr, men bördigare wall,
   2 7/8 tunnelandh á 2 lass, löper på ett hemman,                                                   31.
G. Öster engen hårdh wall, men skarp mark,
   9 tunlandh á 1 1/2 lass, löper på ett hemman,                                                      6 3/4.
   Een kallfhaage, noch en uthengh,                                                  _______________
                                                                                                           11 1/4.    34 3/4.


(Karttext:)
Tunäs egor.
Sten backe.
Små starr wall.
Ebberåå egor
Lindh.
Ene backe.
Sandhblandat jordh.
Leer jorrdh.
Leer jordh.
Linda.
Krogztorpa egor.
Lindha.
Små starr wall.
Knechte stugu.
Små starr wall.
Rijstorps egor på denne sijdann.


____________________
1Ovanför 2 7/8. till höger 1/8.