S2:62-3(Beskrivning:)
Sällinge uthi Fällingzbro sochn,                                        Tunland.  Höö
5 hemman, hwar af ett, welborne herr Matias
Soop byteshemman ähr, hwars andeehl aff
ägorne her opsettes, nembligen.

                     Byesens öretahl.
   Dhe 4 hemmans                   53 }  64 öhrsland
   Åfwan omrörde hemmans,   11 }  
   som ähr nårregården.
A. Des byggningstompt.
B. Södre giärdes uthsede, tunland 43.
   Kommer på detta hemmanet,          6 1/2.
   Ibidem hafre jordh,                         1.
                                           ____________ 7 1/2.
   Ibidem lindewall,                                                                             2.
C. Samma åhrs gångh, wästra gierdet,
   19 tunland, kommer på detta hemman 2 1/2.
   Hafre jordh,                                           3/4.
                                                   __________ 3 1/4.          11 1/4.
D. Nårra giärdet, 63 1/2 tunland, duglig  9.
   Ibidem hafre jordh,                             2.
   Lindewall,                                                                                       2.
                                                   ___________________11.
E. Stoora engen består af starr wall,
   62 tunland á 3 lass, giör 186 lass, löper                                         32.
F. Östra enngen af små starr wall,
   38 1/2 tunlandh, 3 lass, löper på detta,                                           20.

   Hwadh denne byesens legenheet widhkommer
   ähr åkeren wähl brukat. Godt muhlebeete.
   Någen timber skough, gårdefångh och
   wedebranndh.


(Karttext:)
Odugeligh mark.
Leer jordh.
Skough och uthmark.
Starr wall.
Huus tompterne.
Kallk jordh.
Leer jordh.
Leer jordh.
Lindh.
Siöö fall.
Starr wall.
Leer jordh.
Leer jorrdh.
Sällinge lacus.
Tall backa.
Eke egor.
Hårdh wall.
Leer jordh.
Kärr.
Fall.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.