S2:65(Beskrivning:)
Affsätningh                                                       Tunland.  Höö.
på Hindrichztorp 1/4 skattehemman,
uthi Fällingsbroo sochen beläget.

          Notarum explicatio.

A. Hemmanetz bygningztompt.
B. Östere nårra giärdet uthsede,                         3 3/4.
   Ibidem lindewall, 2 1/2 tunland,                                     6.
C. Andra åhrs uthsede uthi 2:ne giärden,             5.
   Ibidem lindewall, 2 tunland,                                          6.
D. Een engh kallat Takslätten aff
   starrwall, 2 tunland á 2 lass,                                         5.
E. Een enngh uthmedh ellfwenn,
   4 tunland á 2 lass,                                                        8.
F. Een engehage i skougen, duglig
   mark, 3 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                    4 1/2.
G. Een engehage wedh Lustholmen,
   1 3/4 tunland á 2 lass,                                                  3 1/2.
H. Een åkerlycka wedh Lustholmen,                   1 3/4.
   Ibidem lindewall,                                                         2.
                                                                  _______________
                                                                       10 1/2.   35.

Dätta hemmanetz willkor så
befinnes åkeren wara wähl
wedh bruuk. Måtteligit muhl-
beete, fångh skough. Lijtet
fiske.


(Karttext:)
Råckhammaren.
Små starr.
Lustholmen.
Små starr.
Stenigh mark.
Setensta lacus.
Starr wall.
Taksletten.
Starr wall.
Wästansiöö egor.
Råckströms egor.
Leer jordh.
Leer jordh.
Steensta hammar.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.