S2:66(Beskrivning:)
Fillmansboda 1/4 hemman                                  Tunland.  Höö.
uthi Fällingzbroo sochen.
A. Des bygnings tompt.
B. Nårra giärdetz uthsede,                                   3 1/8.
   Ibidem lindewall, 2 tunland,                                             4.
C. Andra åhres uthsede,                                      2 7/8.
   Ibidem lindewall, 2 tunland,                                            4.
D. Engen till witt uthrymme
   men dugligh att rödia,
   doch ähr afrögdt som bestiger
   till 20 tunlandh á 1 1/2 lass,                                             30.
                                                                    ______________
                                                                            6.        38.
Hemmanetz öfrige legenheet
ähr schiöen ungh skough,
men icke till timber.
Godt mulebeete. Fiske watten
uthi Kiött siöen.


(Karttext:)
Kiärrbo egor.
Fräken.
Linda.
Hård wall.
Supen lacus.
Fall.
Fräken båtten.
Måsse.
Tallskogh odugeligh.
Kiött siöen.
Rööse.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.