S2:67



(Rubrik:)
Furskogen 1/4 hemman,                                     Tunland.  Höö
uthi Fällingzbroo sochen, aff-                                             lass.
giärdaby på Ryninge egor.

       Notarum explicatio.

A. Huustompten.
B. Ena åhrs uthsede,                                             1.
   Ibidem lindewall, 1 1/4
   tunlandh,                                                                       2 1/2.
C. Andra åhrs uthsede,                                         1.
   Ibidem lindewall, 2 tunland,                                           4.
D. Engen ähr aff grooff
   starr och fräken båtten,
   8 7/8 tunland á 2 lass,                                                   18.
                                                                     ______________
                                                                             2.      24 1/2.


(Karttext:)
Furskogz egor på denne sijdan.
Ryninge egor.
Grooff starr och fräken båtten.
Starr och fräken båtten.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.