S2:69(Rubrik:)
Fårszbybodar uthi Fällingzbro
häradh och sochen, 1/4 skatte, herr
Leyel tillhörigt.

               Notarum explicatio.

A. Des bygningstompt.
B. Eena åhrs uthsede,                                   3 1/8.
   Ibidem lindewall, 3 tunland,                                     5.
C. Andra åhrs uthsede,                                 2 3/4.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland,                                2.
D. Engen består af starr och måse-
   wall, 56 tunland á 1 1/2 lass,                                   84.
                                                         __________________
                                                                    5 7/8.     91.
Widare detta hemmanetz legenheet,
nembligen, widt uthrymme widlöftigt.
Timberskougen afbrukat, men
nu till tarfweligh fångh skough.
Fiske wattn. Schiönt muhlbeete.


(Karttext:)
Fillmansboda egor.
Kiöött siöen lacus.
Starr wall.
Lindh.
Leer jordh.
Linda.
Fall.
Fall.
Skuggboo Kåhlaretorp.
Skough och uthrymme.
Skough och uthrymme.
Kafwerboda egor.
Fall.
Spångaboda egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.