S2:72(Beskrivning:)
Afsättningh på Rånsboda                                Tunland.  Höö.
uthi Fällingsbroo sochen 1/4 hemman.
A. Dess bygningstompt.
B. Eena åhrs uthsede,                                        3 7/8.
   Ibidem engewall, hwillken icke
   ähr ifrån åkeren af gierdet,
   8 1/8 tunland áa 1 1/2 lass,                                         12 1/2.
C. Andra åhrs uthsede,                                      3 7/8.
   Ibidem engewall, 5 tunland,                                          6 1/2.
   Hwadh detta hemmanetz
   willkor widhkommer, ähr
   åkeren uthi eelakt bruuk
   af dhet han åhrligen inhägnas
   medh engen. Sitt gårda-
   fånngh hafwer hemmanet
   som afgiärda byes rätt
   uppå sin åkers egor. Till
   timberskough, wedebrandh
   och giärdzle.
   Wedh Rånsboda ähr och
   2:ne torp upsatte, som
   tecknade ähro medh D och
   E, hwillka någen åker
   innehafwa, till                                                  3/8.
   Höö till 5 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                             8.


(Kartext:)
Linda.
Eng weet1.
Linda.
Hård wall.
Hårdwall.
Moo leera.
Moo leera.
Skough och  uthmark.
Måse wall.
Skall backa.
Hårdh wall.
Finnakers2 häst haga på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

_____________
1Fel för wret?
2Fel för Finnåkers.