S2:76(Beskrivning:)
Råckströmmen uthi
Fällingsbroo sochen, 1/4 hemman.
A. Huustompten.
B. Ena åhrs uthsede i södra gierdet,                3 7/8.
C. Uthsede i nårra gierdet,                              4 7/8.
D. Engen innehåller 23 tunland,
   af små starr wall á 2 lass,                                         46.
E. Een engh kallas lyckan, aff
   starr och måsigh wall, mycket
   orögdt, 8 tunland á 2 lass,                                       16.

Fiske uthi siöen. Skiönt
muhlebete. Skough till
timber och kåhlningar.
Men icke afschildt ifrån
angräntzande hemman.
                                                                   _______________
                                                                        8 3/4.   62.


(Karttext:)
Råckströmmen.
Hästhagen.
Sank starrwall.
Starrwall.
Hindrichztorps egor.
Skough och uthmark.
Hollme.
Kåll gård.
Leer jordh.
Odugelig backe.
Starr.
Leer jordh.
Små starr wall.
Måse.
Steensta siöen.
Fänsboda egor.
Fårssa egor.
Fänsboda siöen.
Fänsboda.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.