S2:78-9(Beskrivning:)
   Årrkihlen uthi Giötlunda sochn,                         Tunland. Höö.
   hwillket ähr afhyst och brukas under Kårff-                     lass.
   wijken i Fellingsbroo sochen, skattehemman.
A. Upbrukat åker,                                                13 1/8.
   Ibidem lindewall, 6 7/8 tunland,                                        12.
B. Engen består af mehrendeehls sanck
   och sidländigh wall, 103 tunland á 3 lass,                       309.
                                                               _________________
                                                                           13 1/8.   321.
Widare detta hemmanetz lägenheeter
befinnes hertill nödhtårfftigh gårde-
fångh och wedebranndh, medel-
måttigh muhlebeete.


(Karttext:)
Fröötuna egor på denne sijdan.
Röö hundh.
Krämplinge egor.
Leer jordh.
Sanck och grooff starr wall.
Geethäll.
Kiöpstadz rööse.
Skinnaretorpz rööse.
Kiöpstadz bäcken.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.