S2:32(Rubrik:)
Tårp uthi Skyllersta härad                           Tunland.  Höö
och dito sochen, 1/2 hemman.                                     lass.

           Notarum explicatio.

A. Hemmanetz bygnings tompt.
B. Eena åhrs uthsäde medh en åkerhaage,       9 1/2.
   Lindewall,                                                                2.
C. Andra åhrs uthsäde,                                   8.
   Lindewall, 1 7/8 tunland,                                           4.
D. Engen består af hårdhwall, tufwigh
   och måsigh, 12 tunland á 1 1/2 lass,                         18.
E. Een engehage af 2 tunland,                                      4.
F. Een engehaga orögdh,                                            10.
G. Noch een grääshaga, 1 1/2 tunland,                          3.

Humblegårdh 50 stenger, knapt
muhlebeete och fångeskough medh
omliggande byar och hemmann.                  _____________
                                                                     17 1/2.   41.


(Karttext:)
Skyllerstaby egor.
Lindh.
Lindh.
Grääshage.
Sörssa åker giärde och engh på denne sijdan.
Egeby egor på denne sijdan.
Swart mylla.
Leer jordh.
Måssigh och tuffwigh wall.
Hassle backe.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

Närike, Skyllersta härad.
af Gab. Toring 1688.