S3:reg1                       Register.
Öfwer geometriske boken Q 3 af Närike, giordt den 13 martij 1701.

Härader.                Sochnar.               Byar.                         Chartornes
                                                                                           nummer. folio.
Skyllersta.              Svinewad.             Aboda.                      22.         40.
                                                          Afraby.                       39.         65.
                                                          Åå.                             48.         79.
                                                          Bännegierdet.              30.         53.
                                                          Bredbohl.                   32.         55.
                                                          Boskulla, Lilla.            33.         56.
                                                          Boskulla, Stora.          36.         60.
                                                          Bergh, Östra.              52,         84,
                                                          Dyrebohl.                   37.         62.
                                                          Empta.                       59.         96.
                                                          Gillbergia.                   20.         37.
                                                          Grisbacka.                  34.         57.
                                                          Härja.                         46.         76.
                                                          Kalkebohl.                  35.         58.
                                                          Kopparbohl.               45.         75.
                                                          Lagmansbacka.           31.         54.
                                                          Nygård.                      40.         66.
                                                          Steenkulla.                  35.         58.
                                                          Siö.                             38.         63.

                       Skyllersta.                   Åhrla.                            1.           3.
                                                          Dahlen.                        58.         95.
                                                          Falla.                           54.         87.
                                                          Nybble.                       55.         90.
                                                          Winella.                       27.         49.

                         Ekeby.                      Ekeby bys engstegar.   21.         35.
                                                          Högetorp.                    15.         29.
                                                          Kiäringeryd.                 14.         27.
                                                          Kappetorp.                  56.         92.
                                                          Östersäter.                   11.         23.
                                                          Qwarntorp.                  13.         26.
                                                          Sörsäter.                      12.         25.
                                                          Torstad.                       28.         51.
                                                          Ulfstorp.                      10.         21.

Örebro.            Almby.                       Almby.                        53.         86.
                                                          Haijan.                         16.         30.
                                                          Näsby.                           3.         11.
                                                          Rosendahl.                   16.         30.

Ånesta.              Åby.                         Åby.                             50.         82.
                                                          Bista.                            49.         80.
                                                          Skrammesta.                 51.         83.