S3:41(Rubrik:)
Sutarboda i Askers häradh
och sochen, afgiärda by på Bystadh egor, 1 hemman
men förmedlat till 1/4 hemman.


(Beskrivning:)
A. Hustompten.
B. Upgiord åker uthi nårra giärdet af öhr jordh,
   och åkergiärde beräknas till huart 4:de korn,                  2 1/8.
   Ibidem lindewall, 1 1/8 tunland á 2 lass,                                      2 1/4.
C. Samma åhr en åkertäppa af swartmylla jordh,                  7/8.
D. Upgiord åker andra åhret uthi södra giärdet,
   af swartmylla jordh,                                                       3 1/2.
   des åkergiärde kan beräkans till huart 5:te korn.
   Ibidem lindewall 7/8 tunland á 1 lass,                                             7/8.
E. Österengen af små starr wall, 14 1/4 tunland á 2 lass,               28 1/2.
G. Een kallfwehaga af stenigh mark.                             _______________
                                                                                       6 1/2.   31 5/8.
Humblegård 600 stenger. Muhlebete
och fångeskough medh Bystadh egor.
Detta hemmanetz åkerbruk hwart
annat åhr i träde.


(Karttext:)
Linda.
Öresiordh.
Ung biörkeskough.
Odugeligh backa.
Linda.
Öre jordh.
Odugeligh backa.
Steen backa medh graan skough.
Hälleboda egor på denne sijdan.
Linda.
Swart mylla.
Måse.
Odugeligh backa.
Linda hårdh wall.
Små starr wall.
Swart mylla.
Biörke skough och stenigh mark.
Små biörke skough och stenigh mark.
Barketorpz egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.