S3:47b(Karttext:)
Hummelsta egor.
Krusbergh.
Dugeligit till att rödia.
Groff starr wall.
Eke backe.
Linda.
Öhr jordh.
Leer jordh.
Orögt wide kiärr.
Rämmesta backa.
Grooff starr.
Backe.
Öhr jordh.
Öhre jordh.
Linda.
Linde wall.
Leer jordh och.
Eeke backa.
Leerblandat jordh.
Leerblandat jordh.
Små starr wall.
Linda.
Leerblandat jordh.
Linda.
Huus tompter.
Swart mylla.
Linda.
Södra gården.
Tahlby egor.
Öhr och sandblandat jordh.
Mull och suart mylla.
Linda.
Linda.
Mörby egor på denna sijdan.
Små starr wall.
Små starr wall.
Linda.
Gran backa och stenigh.
Gran backa.
Skough och uth mark.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.