S3:68-9a(Rubrik:)
Geometrisk carta
           af
Stiärnesundz gårdh mädh någre
der under belägne hemman.


(Karttext:)
Tegell wngh.
Trägård.
Sand jordh.
Trägård.
Bergh och stenigh mark medh granskough.
Ahl skough.
Sandblandat jorde mån.
Leer jordh.
Ede egor.
Godh leer jordh.
Tegel torp.
Lind.
Lind.
Leer jordh.
Humble gård.
Leer jordh.
Godh leer jord.
Tufwigh linde wall.
Linda.
Linde.
Lerr jord.
Kåhl gård.
Leer jordh.
Oduglig backe.
Hårdwall.
Oduglig backe.
Färgan.
Sundzgården.
Acksiöö torp.
Lind.
Lind.
Biörk leera jord.
Lind.
Hälla.
Skarp hård och tufwigh wall.
Lind.
Biörk lera jord.
Små starr wall.
Gran och tall skough sampt stenigh marck.
Ahl kiär.
Fungh3 och hård wall.
Hammar öhns.
Biörck och ahl af kiärr mark.
Mäte dagz wärckztorp.
Åchsiön.
Hårdwall.
Fungh3 och hård wall.
Fungh3 och hård wall.
Hardh1 wall.
Fungh3 tufwigh och hård wall.
Fungh3 och hård wall.
Skiöt Jans tårp.
Stockz-ham-bra egor på den-na sij-dan.
<     > dagz-wärkz tårp.
Säter tarp2.
Små starr.
Oduglig gran skough till engh.
Hård wall.
Skiöt Jahnns engh.
Gran och tall skough.
Små starr wall.
Måssen.
Issberget.
Ack-siöö måsen.
Fnug och hårdwall.
Måsse, oduglig.
Lind wall._____________
1Fel för hårdh.
2Fel för tårp.
3Fel för fnugh?