S3:68-9b(Karttext:)
Oduglig.
Oduglig.
Leer jord.
Hård wall.
Leer jord.
Hårdh wall.
Leer jord
Oduglig.
Leer jord.
Leer jodh.
Linde.
Gran och ahl skough, sampt steenigh marck.
Oduglig backe.
Hård wall.
Oduglig.
Fnugh och hårdh wall.
Knechte stugu.
Engetorp till Siern-sund.
Steen udden.
Fågelboo udden.
Små starr och måsse <    > med biörke skough wuxen.
Hassel backa.
Stenigh och oduglig mark.
Gran skough och stenigh sampt bärggiug marck.
Små starr wall.
Lind.
Leer jord.
Leer jordh.
Leer jordh.
Lind.
Booda skough och uth mark.
Steenbacka medh hassell skough.
Wees udden.
Åwikan.
Leer jord.
Hård wall.
Måssa.
Små starr wall.
Leer jord.
Lind.
Lind.
Oduglig steen backa.
Leer jordh.
Måsse.
Små starr wall.
Hård wall.
Lind.
Leer jordh.
Små starr wall.
Skall backe.
Hård wall.
Weter lacus.
Not udden.
Bastmoo udden.
Oduglig bergh och stenigh.
Tufwigh och hård wall.
Bärgh och stenig mark.
Weter lacus.
Syster udden.
Bergh och stenig mark.
Nåhl udden.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.