S3:72d(Beskrivning:)
                                                                                                        Åker.  Eng.
                                                                                                    tunland.  lass.
                                                                          Transporten.        19 1/2.  51 5/16.
O. Koppartorpz huus tompt.
P. Eena åhrs uthsäde af mull och stenigh jord,                                     1/2.
   Ibidem no 24, åker som ligger i linda, 3/4 tunland.
Q. Andra åhret af samma jordmån,                                                     5/8.
   No 25, åker som ligger i linda, 5/8 tunland.
R. Engen består af hård wall, 4 3/8 tunland á 1 1/2 lass,                                 6 3/16.
S. Een liten ängh af hårdwall, 2 tunland á 1 1/2 lass,                                      3.
                                                                                        ____________________
                                                                                                     20 5/8.  60 1/2.
Wijdare hemmanetz lägenheeter finnes
her till godt muhlbete, fångskough och
wedebrand.