S3:72-3(Rubrik:)
Geometrisk carta
    af
Lindh, Esketorp, Segersta, Starcketorp
och Brona, sampt Siöös och Koppartorps egor, uthi
Sundboo häradh och Askersundz sochen belägne.(Karttext:)
Askersundz bys engh.
Wåcknesta egor på denna sijdan.
Askersundz byes engh på denna sijdan.
Nårra Huena engh.
Hård wall.
Skarp hård wall.
Skarp hård wall.
Hård wall.
Tufwigh och hård wall.
Hård wall.
Höghländig mull.
Hård wall.
Kyrkio jord.
Måsse.
Små starr wall.
Wijkan siön.
Måsse.
Små starr wall.
Enebacke.
Flåt leera jord.
Flåt leera jrod.
Flått leera jordh.
Höghländig mull och leer blandat jord.
Leerblandat jordh.
Flåt leera och saugh jord.
Små starr wall.
Segersta engh.
Små starr wall.
Lindh.
Leer jord.
Leer jordh.
Kalk ungh.
Leer jord.
Lindh.
Hårdwall.
Skarp leera.
Flatt1 leera jord.
Små starr wall.
Hård wall.
Sidländig hårdwall.
Skarp hårdwall.
Sid-ländig hård wall.
Måsse.
Odugeligh steen backa.
Hård wall.
Oduglig måsse till engh.
Hård wall.
Hård wall.
Hård wall.
Stockhambra egor på denna sijdan.
Små starr wall.
Bärgh och stenigh mark medh gran och biörke skough.
Leer jord.
Lind engen.
Leer jordh.
Biörk lera jord.
Hård wall.
Små starr wall.
Kalfwe haaga.
Godh wall.
Flåt leera jord.
Flåt leera jord.
Hård wall.
Knechte stugu.
Flåt leera jord.
Flåt leera jord.
Lind dugelig till åker.
Leer jord.
Höghländigh flåt leera.
Flåtleera.
Leer jord.
Hård wall.
Hård wall.
Leer jord.
Leer jordh.
Leer jordh.
Linda.
Leer jordh.
Mull och stenig jordh.
Betees haga.
Starr wall.
Stenigh hård wall.
Biörck och gran skough.
Skarp hård wall.
Små starr.
Enebacke.
Präste gårdz haga.
Hård wall.
Tåmpt.
Leer jord.
Leer jord.
Linda.
Broo åker giärde på denna sijdan.
Biörke skough.
Mull och stenig jord.
Hård wall.
Brobo moen.
Quarn siön.
Brobo bäcken.
Hård wall.
Winter wägen.
Stora Tären.
Biörck och granskough medh bärgh och stenigh marck.
Gran och tall skough medh bärgh och stenigh marck.
Skwahle hällan.
Wijnna egor på denna sijdan.
Gröningz backen.
Igel siön.
Igel siön.
Gunmundz torp, dagzwärke torp till Stiernsund
Broo skough och uth marck på denna sijdan.
Almeningen på denna sijdan.
Crono märke hugit i een tall på nåra enden i Möske bärget.
Crono märke huggit i 2:ne tallar på Möske bärget.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.

________________
1Fel för flått.