S3:79(Beskrivning:)
Åå uthi Skyllerstadh häradh
och Swinewadh sochen, 1/2 hemman,
ähr förmedlat till 1/4 hemman.

A. Husutomptenn.                                                 Åker.  Eng.
B. Upgiordh åker uthi nårra giärdet                    tunland.  lass.
   af leer jordh,
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland á 2 lass,
B. Upgiordh åker uthi nårra giärdet
   af leer jordh,                                                   3 1/4.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland á 2 lass,                         4 1/2.
C. Andra åhret upgiordh åker, uthi södra
   giärdet, af leerjordh,                                        2 3/4.
   Ibidem lindewall, 2 tunland á 1 lass,                              2.
D. Söderengen består af små starr wall,
   6 3/4 tunland á 2 lass,                                                  13 1/2.
E. Nårrengen består af små starr wall,
   3 1/4 tunland á 2 lass,                                                    6 1/2.
                                                                _________________
                                                                           6.        26 1/2.
Gådt muhlebeete, fånge skough och
wedebranndh. Åkerens frucht-
barheet kan beräknas till hwart
6:te korn, och åkeren huart
annat åhr uthi träde.


(Karttext:)
Små starr wall.
Grän1 backa.
Graan backa.
Linda.
Leer jordh.
Linda.
Linda.
Tompt.
Backe.
Skough och uth mark.
Leer jordh.
Linda.
Swahlnäs egor.
Linde wall.
Backe.
Små starr wall.
Graan skough och steenigh mark.
Breebordz egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för gran?