S3:80a(Invikt flik:)
3
____
45 -48.

Återfinnes längre fram efter 21.