S3:92(Beskrivning:)
Kappetorp uthi Ekeby sochen och
Skyllersta häradh, 1/2 hemman, förmedlat
till 1/4, afgiärda uppå Biörka egor.

A. Huustompten.                                                                  Aker1.  Eng.
B. Upgiordh åker leerblandat jordh,   2 3/4 tunland.          tunland.  lass.
   Ibidem lindewall, 1 tunland,                                                           2.
C. Samma åhret,                                1 1/2.
   Ibidem lindewall, 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                                        1 1/8.
D. Samma åhr af swart mylla,             2 1/2 tunland.
   Ibidem lindewall, 1/8 tunland,                                                            1/8.
                                                     _________________ 6 3/4.
E. Andra åhrs uthsede södra gierdet, aff
   sandh och leerblandat jordh,                                          4 1/4.
F. Engen af hårdh och fnugg wall,      15 1/2 tunland,
   á 1 1/2 lass,                                                                                  23 1/4.
G. Een beetes haga af tallskough och
   stenig mark.                                                          __________________
                                                                                       11.          29 1/2.
   Humblestenger 400 stenger. Fång-
   skough och muhlebeete godt medh båhlbyen
   Biörka.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
   hwart 5:te korn.
   Åkerens bruf1 blifuer hwart annat
   åhr i träde.


(Karttext:)
Eene backe.
Beeteshage aff tall skough och stenigh mark.
Linda.
Lind.
Humble-gårdh.
Nårra Kappe-torps egor.
Swart mylla jordh.
Mull och lerblandat jordh.
Linda.
Linda.
Hårdh fnugg wall.
Biörk skoug.
Biörka skough och uthmark.
Back stugu.
Linda.
Linda.
Öhresta egor på denne sijdan.
Biörke skough.
Biörk och graan skoug.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


____________
1Fel för bruk.