S4:reg2                       Nerike.
                                                                                              Chartornes.
Häradet.              Socknen.        Hemmanen.                           No.    Folio.

Örebro.               Ånsta.            Nasta.                                    1.        2.
Asker.                 Asker.           Ulfstorp.                                 2.        7.
                                                Wäresta.                                 3.       11.
Skyllersta.           Skyllersta.     Ilfwanboda.                             4.       15.
                           Swinewad.    Anstorp.                                  5.       18.
                           Ekeby.          Wallby.                                   6.       19.
Kumbla.             Halsbärg.       Samsala.                                  6.       23.
                                               Röösätter och  }                      7.       26.
                                               Östertompta.   }                                 27.
                           Kumbla.       Södra Åby.                              8.       31.
                                               Brånsta.                                   9.       35.
                                               Öhresta.                                 10.       39.
                                               Blacksta.                                11.       42.
                                               Hageby och  }                        12.       45.
                                               Elfwesta.      }                                    46.
                                               Steene och }                          13.       51.
                                               Långiälla.   }                                       52.
                                               Nårwija.                                 14.       55.
                                               Sichelsta.                                15.       59.
                          Edzbärg.       Edzbärgzby.                            16.       63.
                                              Åckerby och  }                        17.       66.
                                              Fröswij byar  }                                    67.
                                              Härsswestaby och  }                18.       70.
                                              Wägen.                  }                            71.
                                              Grefstaby.                                19.       75.
                                              Träda.                                      20.       79.
                                              Welandaby.                              21.       83.
                                              Backaquarn.                             22.       87.
                                              Gystadby.                                 23.       91.
                                              Lambs och           }                  24.       94.
                                              Klåsteråhsen.       }                              95.
                                              Knistadby.                               25.       99.
                                              Harsbärg.                                 26.     103.

Reviderat den 12 martij 1701.