S4:reg3                     Nerike.
                                                                                            Chartorne.
Häradet.           Socknen.          Hemmanen.                          No.    Folio.

Edzbärg.           Knistad.            Östadby.                             27.     107.
                                                  Jöxwala.                             28.     111.
                                                  Lekebruck, herregård.        29.     115.
                                                 Boo och }                           30.     119.
                         Skagerhult.       Backen. }                                      120.
                                                 Drättinge.        }                   31.     122.
                                                 Steenkulla och }                             123.
                         Sångeråsa.       Almby.            }                             124.
                         Hijdinge.          Lannaby.                              32.     127.
                                                Sölfwan.                               33.     131.
                         Haqwad.         Håfdestaby och  }                34.     134.
                                                Påfwestorp.       }                           135.
Wijby.              Wijby.             Espe.                                    35.     139.
Grimsten.          Wiby.             Gatugården.       }                  36.     141.
Hardemo.         Hardemo.       Juhlesta med      }                             143.
                                               Karstorp.          }                            dito.
                                               Lanna.                                   37.     147.
                                               Nårby.                                   38.     150.
                         Kräcklinge.    Tårp.                                      39.     154.
                                                                                  ___________
                                                                          Chartor.     39.