S4:reg4Geometriska cartor
wppå
dhe förmedlade cavaleri hem-
man, så rust, stambar som augumenter, hwilka
anno 1692 afftagne ähre. Hwars tunlandh innehåller 14000 quadrat
ahlnar och des upsatte lass giör 1 1/2 een palm.

   Aftaget och författade
   anno 1692 af
   Gab. Toring.