S4:reg5                       Register.

           Öster Närkie.

Nemero.                                                                                               Skatte. Crono.
                 Öhrebro härad och Ånsta sochn.
1. Nastadh, tuenne halfwa hemman rust stamb,                                                   1.
          Askers härad och sochn.
                                                   { Kiöpstadh, cornätens häst hemman, } no 62.   3/4.
  Desse hemman finnes                 { Ibidem, augement                           }              1/4.
  iblandh anno 1689 åhrs adelens {  Biörnhåfda, augeument, no 60.                       1/2.
  förmedlade godz.                       {  Skateby,  rust stamb,   no 63.                      1 1/4.
                                                   {  Bäria, augument,           no 61.                       1/2.
2. Ulfztorp, augument.                                                                                          1/2.
3. Värsta rust stamb.                                                                                          2.
                      Mädlösa sochn.
  Ähr igen finnandes ibland {  Dömmesta, augument,       folio 4.                            3/4.
  1690 åhrs aftagne            {  Helgesta by, augument.  }  folio 3.                           3/4.
  caualeri hemman.             {  Ibidem, augument.         }                                        1/4.
                                         {  Ryninge, augument,            folio 1.                           3/4.
                 Skyllersta härad och sochn.
   Nyble augument, finnes ibland anno 1689 åhrs adelens förmedlade
   afftagne hemman, no 55.                                                                                    1/2.
4.{ Ilfwanboda, hofsmedens.                                                                                 3/4.
   {  Ibidem, corporalens häst hemman.                                                                  3/4.
                   Swinewadz sochn.
5. Anstorp, augument.                                                                                          1/2.
                   Ekeby sochen.
6.{ Walby, augument.                                                                                           1/2.
   {  Ibidem, cornätens fördehlz hemman.                                                               1/2.
                     Wäster Närke.
                 Kumbla härad och Halsbergz sochn.
7.{ Samssahla, tuänne halfwa hemman, ett ähr augument och
   { dett andra trumpetaren på häst.                                                                     1.
   Åhlesta, augument, finnes igen iblan anno 1691 åhrs för-
   byttningz godz, no 19.                                                                                        3/4.
                                                                                                _________________
                                                                                         Transporteras.         14 1/2.


                                                                                                          Skatte. Crono.
Numero.                                                              Transport.                            14 1/2.

8. Rössätter, leutnantz häst hemman.                                                                     1/8.
9. Östr Tompta, trumpetarens fördehl.                                                                  1/4.
                Kumbla sochn.
10.{ Södra Åby, augument, tuänne hemman.                                          3/4.         3/4.
     { Ibidem, bardeberarens häst hemman.                                                          1.
11. Brånsta, rust stamb.                                                                                     1.
12. Öhrsta, leutnantens häst hemman.                                                     1/2.
13. Blacksta, augument.                                                                                       3/4.
14. Haga by, augument.                                                                                     1.
15. Elfwesta, augument.                                                                                       1/2.
16. Steene, rust stamb.                                                                                      1.
17. Långiälla, rust stamb.                                                                                   1.
18. Norr Vija, tuänne rust stambar och ett auguments hemman.                          3.
19. Sickelsta, andera trumpetarens boställe, tuänne fiärdedehlar.                          1/2.
                  Edzbärgz härad och sochn.
20. Edzbergz by, corporalens och trumpetarens fördehlz hemman.                     1 1/4.
                  Knijsta sochn.
21. Boo, leutnantens häst hemman.                                                                   2.
                  Skagershultz sochen.
22. Backen, augument.                                                                                        1/2.
23. Steenkulla, augument.                                                                                    1/2.
24. Almby, augument.                                                                                         1/2.
23. Drättinge, augument.                                                                                      1/2.
                   Grimstens härad och Vijby sochn.
25. Gatugården.                                                                                                  1/2,
                   Hardemo härad och sochn.
26. Juhlesta, tuänne rust stambar.                                                                     2.
27. Lanna, augument.                                                                                          1/2.
28. Nårby, rust stamb.                                                                                        3/4.
                   Kräcklinge sochn.
29. Torp, rust stamb.                                                                                       1.
                                                                                             __________________
                                                                                                         1 1/4.     35 3/8.
   Desse förestående chartor äre af G. Thoring
     förfärdigade.

   Det seer man mycke wähl.