S4:1(Tom sida:)
No 1.  Folio 1.

Nasta i Orebro1 härad
och Ånsta sochn.
No 1.