S4:5(Tom sida:)
No 2.  Folio 5.

Ulfztorp i Askers härad
och sochn.
2.