S4:10-1(Beskrivning:)
Wäresta uthi Askers härad och sochn
4 hella men förmedlade till halfwa hemman, huilka
ähre anslagne til een rustningz stamb. Nambligen1.
                                                                                                   Åker. Engh.
Littra A. Bysens huusz tompter.                                               tunland. lass.
   No 1 af öhr jordh, ähringh till huart 5:te korn,       11 5/8.
   No 2 af leer blandat jord, ähringh huart 6:te korn, 11.
   Ibidem linde wall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                      3 1/2.
                                                                      _______            22 5/8.
C. Andra åhrs wtssäde uthi östra giärdet af
   leerblandat jordh, ähringh till huart 6:te korn,        19 1/4.
   Ibidem linde wall 7/8 tunland á 2 lass,                         1 3/4.
D. Samma åhr wthi stall giärdet af leeblandat2 iord,  1 3/8.
                                                            ________________    20 5/8.
   Åker höet 5 1/4 lass, wtföres halfdellen för                  5 1/4.
   Huart annat åhrs träde skull,                                                               2 5/8.
E. Siöengen af små star wall, 23 1/4 tunland
   á 2 1/2 lass,                                                                                       58 1/8.
F. Söder engen af hård wall, 32 1/2 tunland á 2 lass,                             65.
                                                                                  __________________
                                                                                               43 1/4.  125 3/4.
G. Een betes haga af små granskough.
H Fää löttan medh ahl skough.

Wijdare desse hemmans lägenheeter finnes här
till, knafft mulbete, ingen fånge skoug eller wedebrand,
fiske wthi siön Quismaren. Aker brrukas huart
annat åhr i trädde.


(Karttext:)
Qwismaren lacus.
Små star wall.
Lerrblandat jordh.
Lindh.
Ahl skough.
Fiskinge egor.
Leerblandat jordh.
Hård wall.
Öhr jordh.
Leer blandat jordh.
Hardh3 wall
Lindh
Mengastera egor på denna sijdan.
Gran skoug.
Ahl bake.
Qwinnersta egor på denna sijdan.
Bäria egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.
                        Reviderat.


____________
1Fel för nämbligen.
2Fel för leerblandat.
3Fel för hårdh.