S4:13(Tom sida:)
No 4.  Folio 13.

Ilfwanboda uti
Skyllersta härad och sochn.

4.